Članstvo

Tko može biti član

Članom kluba može postati student ili zaposlenik  Sveučilišta u Zadru, zainteresiran za rad u klubu te ispunjava uvjete određene statutom udruge.

Za učlanje u klub potrebno je ispuniti pristupnicu kojom se prihvaćaju statut i drugi opći akti kluba. O članstvu odlučuje Izvršni odbor. Pristupnicu možete preuzeti ovdje.
Prava i obveze članova su:
- aktivno sudjelovanje u aktivnostima kluba,
- rad u tijelima kluba,
- informiranje o radu kluba,
- predlaganje, iznošenje mišljenja i davanje primjedba na rad kluba,
- čuvanje i podizanje ugleda kluba,
- sudjelovanje u natjecanjima.
Članarina
Za 2014. godinu članarina za studente iznosi 100,00 Kn, a za sve ostale članove 200,00 Kn. Počasni članovi kluba ne plaćaju članarinu.
Članarinu možete uplatiti na žiro-račun broj: 2330003-1151563490 otvoren kod Splitske banke.
Molimo Vas da nam po uplati članarine putem žiro-računa pošaljete mail na zadron@unizd.hr s imenom i prezimenom te datumom uplate, kako bi Vam mogli potvrditi uplatu.