Tijela kluba

Skupština

Skupštinu čine članovi kluba.

Izvršni odbor

  • Mirko Belošević
  • Mate Parica
  • Ivana Zubak

Predsjednik kluba

  • Mirko Belošević

Tajnica

  • Ivana Zubak