Kontakt

Adresa
Zadron
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV, 2
23000 Zadar
Kontakt osoba
Deni – tel. 091 5977882
Luka – tel. 095 8550519
e-mail: zadron(at)unizd.hr
Žiro-račun – otvoren kod Splitske banke
Broj: 2330003-1151563490
IBAN: HR29 2330 0031 1515 6349 0
SWIFT : SOGEHR22